Gap messenger
Download

📢 وضعیت بازار طی نیم ساعت نخست؛

#ارزش_معاملات_خرد بیش از 1,6 همت

#تراز_پول_خرد مثبت 160 میلیارد تومان

88 درصد از نمادها در محدوده سبز داد و ستد می شوند

سهم حقیقی ها از کل خریدها 87 درصد و از کل فروش ها کمتر از 78 درصد

#شاخص_کل مثبت 38 هزار واحد، بیشترین تاثیرپذیری از #فولاد، #فملی، #شپنا، #ومعادن، #شستا، #وصندوق و #رمپنا
#شاخص_هموزن مثبت 8 هزار واحد
#شاخص_فرابورس مثبت 287 واحد، عمده ترین اثر مثبت از #آریا، #شگویا، #وسپهر، #خاور، #هرمز، #شاوان و #خدیزل

#⃣ #نبض_بازار
🔗 نبض بازار سهام
@stockmarket

4 December 2023 | 09:27