Gap messenger
Download

📢 #شتران از ۱ تا مثبت ۴ درصد در دقایق ابتدایی بازار بالا آمد.
سهم را حقیقی‌ها داد و ستد کرده‌اند و پی بر ای شتران در این قیمت‌ها در محدوده ۴ واحد و کمتر از میانگین گروهش است.
قدرت خریدار بر فروشنده برتری دارد.

#⃣ #نبض_بازار
🔗 نبض بازار سهام
@stockmarket

4 December 2023 | 09:20