Gap messenger
Download

📢 #شپنا از تاثیرگذاران مثبت بر شاخص کل در قیمت ۸،۹۷۰ ریال در حال معامله است.
این سهم با رشد ۴.۵ درصدی قیمت اغلب توسط حقیقی‌ها خریداری شده و آنها همچنین در ۶۶ درصد فروشندگان نیز حضور داشته اند.
قدرت خریدار ۲ برابر فروشنده است.

#⃣ #نبض_بازار
🔗 نبض بازار سهام
@stockmarket

4 December 2023 | 09:16