Gap messenger
Download

📢 تغییرات شاخص های مالی در بورس های بزرگ آسیا و در معاملات فیوچر بورس آمریکا امروز اندک بوده است. امروز رییس بانک مرکزی اروپا و دو تن از اعضاء این بانک سخنرانی خواهند داشت و در آمریکا وضعیت سفارش های کارخانه ای مشخص می شود. در روزهای آینده داده های مهم از اقتصاد آمریکا، اروپا و چین منتشر خواهد شد و بعید نیست نوسان شاخص های مالی بزرگ باشد. عملکرد بورس آمریکا امسال بسیار مثبت بوده و برخی تحلیلگران معتقدند این رشد ادامه پیدا خواهد کرد. سال آینده یک سال پرحادثه خواهد بود، هم از لحاظ اقتصادی و هم سیاسی.

#⃣ #نبض_بازار
🔗 نبض بازار کالا
@stockmarket

4 December 2023 | 07:19