Gap messenger
Download

تغییرات قیمت و ارزش بازار بیت کوین در یک ماه گذشته. بازار طی این مدت کاملا صعودی بوده است. این گونه رشدها قبلا هم دیده شده است. باید دید وضعت در آینده به چه شکل درمی آید.
@stockmarket
http://www.bourse24.ir

4 December 2023 | 06:57