Gap messenger
Download

🟢 نقشه بازار ارزهای دیجیتالی اکنون. رشد قیمت ها ادامه پیدا کرده و جو بازار مثبت است. کسانی که به آینده بازار امیدوار هستند توانسته اند دیگران را به حضور در بازار متقاعد کنند. اما همه می دانیم که نقایص ذاتی و عمیق بازار ارزهای دیجیتالی باقی است و در چند هفته اخیر پیش بینی ورود #نقدینگی بالا به بازار سبب رشد قیمت ها شده است.
@stockmarket
http://www.bourse24.ir

4 December 2023 | 06:55