Gap messenger
Download

🔴 ایران؛ کشور هرج و مرج زده رسانه ای
🔺 درود برخوانندگان نیاز هست به موضوع شایعه در رسانه کمی نگاهی بیاندازیم، ایران در همه زاویه های رسانه ای همچون سیاسی، اقتصادی، ورزشی و سایر، یک کشور پادشاهی شایعه دیده می شود. بسیاری ازمردم در هر سطحی از آسیب های آن در امان نبودند و تازه ترین آن گلایه یکی از بنگاه های بزرگ اقتصادی […]
🔗 https://i.zqzco.com/i/f4й
@skhanzadeh_ir
http://gap.im/skhanzadeh_ir_en
فناوری برای بشریت
پیوند دعوت به ویراستی: https://virasty.com/r/QuE

21 January 2024 | 01:09