Gap messenger
Download

به افتخار رئیس جمهور محترم و سخنرانی ها و جلسات روشنگرانه پیرامون صدای مردم درباره غزه و فلسطین تا اطلاع ثانوی تصویر کانال را به ایشون اختصاص می دهم.
به عنوان بخشی از قدردانی شخصی خودم از کسیکه احساس میکنم ظالمانه، ناجوانمردانه و بدور از منافع ملی در داخل کشور درباره ایشون صحبت می کنند.

22 November 2023 | 12:51