Gap messenger
Download

ورود یگان های نیروهای ویژه آلمان به قبرس جنوبی در حالیکه ترکیه مسئولیت این کار رو دارد.
عجیب است ولی بی ربط با مساله غزه نیست. همه آماده فندک زیر بشکه باروت توسط احمقی بنام نتانیاهو هستند.
همه یعنی هم کسانیکه برای این حماقت برنامه ریزی کردند (از سمت غزه) و هم کسانیکه با خوش باوری فکر می کنند می تونند زودتر از مردم منطقه سلاح هاشون رو روانه تلاویو و حیفا کنند :)

من شخصا احمق ها رو دوست دارم، هزینه تحمیل می کنند ولی برد بزرگ رو برای جاه طلبان به ارمغان میارند.

اینجا سخنان اسطوره و قهرمان گیلانیان، سردار جنگل، میرزا کوچک خان جنگلی رو یاد آوری میکنم:
مرا تهدید و تطمیع از وصول به مقصود و معشوقم باز نخواهد داشت.
بیدار باشید، فریب نخورید و در تحت لوای کلمه اتحاد و انفاق، همه چیزِ خودتان را حفظ کنید.
من راحتی و آسایش بشر و حفظ حقوق انسانیت را طالبم.
@skhanzadeh_ir
فناوری برای بشریت
پیوند دعوت به ویراستی: https://virasty.com/r/QuE

23 October 2023 | 09:40