Gap messenger
Download

⚡️شهروند آمریکایی:

🟡در آمریکا مشتی اوباش بر صندلی های خود لم داده‌اند و با حمایت از نتانیاهو به دنبال جنگ افروزی و ظلم به مردم فلسطین هستند!

☀ @shidtv

2 December 2023 | 07:07