Gap messenger
Download

⚡️بحث جنجالی نماینده سابق مجلس انگلیس و مجری:

🟡چطور می‌توانید از رژیمی که بدتر از نازی‌ها عمل می‌کند حمایت کنید؟رژیم اسرائیل یک سازمان تروریستی است. آنها تروریست واقعی هستند!

☀ @shidtv

9 November 2023 | 06:43