Gap messenger
Download

🔹مهمان ویژه رئیس‌جمهور در شهرکرد

🔹رئیس‌جمهور در حاشیه سفر استانی چهارمحال و بختیاری با پیرمرد با صفای شهرکردی که با وجود کم‌توانی جسمی به استقبال آمده بود، دیدار و از او تشکر کرد.

🔹همچنین با دستور رئیس‌جمهور یک دستگاه ویلچر برقی به این شهروند هدیه شد.

@raisi_org

18 November 2023 | 01:55