Gap messenger
Download

فقر زبان انسان را می بندد

@parvinzamany

1 December 2023 | 05:07

فایل صوتی

دیدنی. جلیل علیپور در باره سگزاده ها و آقازاده های واقعی. روح الله زم و امید نادان دو روی یک سکه

@parvinzamany

1 December 2023 | 05:06

دیدنی. جلیل علیپور در باره سگزاده ها و آقازاده های واقعی. روح الله زم و امید نادان دو روی یک سکه

@parvinzamany

1 December 2023 | 05:06

مسکن گران نیست

@parvinzamany

1 December 2023 | 05:04

فایل صوتی

پروین زمانی و دکتر حمید شفیع زاده. ناگفته های آتش بس غزه. سناریوی خطرناک پس از پایان آتش بس؟

@parvinzamany

1 December 2023 | 05:04

پروین زمانی و دکتر حمید شفیع زاده. ناگفته های آتش بس غزه. سناریوی خطرناک پس از پایان آتش بس؟

@parvinzamany

1 December 2023 | 05:03

جمعه - ۱۰ آذر ۱۴۰۲

روز مجلس

روز جهانی ایدز

1 December 2023 | 05:00

فایل صوتی

مصاحبه با دکتر علاءالدین فردوسی. جان مرشایمر آمریکایی ایران هسته ای مانع جنگ می شود. فتوای رهبر چی؟

@parvinzamany

27 November 2023 | 05:58

مصاحبه با دکتر علاءالدین فردوسی. جان مرشایمر آمریکایی ایران هسته ای مانع جنگ می شود. فتوای رهبر چی؟

@parvinzamany

27 November 2023 | 05:57

30 برابر فقیر تر شده ایم

@parvinzamany

27 November 2023 | 05:19

یک آمریکایی برای دولتش ارزشمند است

@parvinzamany

27 November 2023 | 05:18

فایل صوتی

پروین زمانی و دکتر حمید شفیع زاده. محو اسرائیل در یک لیوان چای

@parvinzamany

27 November 2023 | 05:07

پروین زمانی و دکتر حمید شفیع زاده. محو اسرائیل در یک لیوان چای

@parvinzamany

27 November 2023 | 05:06

دوشنبه - ۶ آذر ۱۴۰۲

27 November 2023 | 05:01

چرا حقوق پایین خطرناک است

@parvinzamany

26 November 2023 | 05:39

ماهیانه 100 میلیون برای هر ایرانی

@parvinzamany

26 November 2023 | 05:37

فایل صوتی

غزه دغدغه ی دیوید ویس و یهودی های واقعی. اذیت و آزار فیزیکی و روانی توسط یهودی های قلابی

@parvinzamany

26 November 2023 | 05:36

غزه دغدغه ی دیوید ویس و یهودی های واقعی. اذیت و آزار فیزیکی و روانی توسط یهودی های قلابی

@parvinzamany

26 November 2023 | 05:36

یکشنبه - ۵ آذر ۱۴۰۲

روز بسیج مستضعفان

درگذشت هاینریش هرتز، ریاضیدان و فیزیک‌دان برجستهٔ آلمانی 1894

26 November 2023 | 05:00

ریخت و پاش حوزه علمیه در نمایشگاه قرآن

@parvinzamany

23 November 2023 | 06:06