Gap messenger
Download

معبد رامسس دوم، مصر

1 17 November 2023 | 01:26

تقابل مار و خفاش

17 November 2023 | 01:26

اُبُهت قوچ اوریال در پارک ملی گلستان، ایران
دم تمام محیط‌‌بانان و هم‌یاران زحمتکش این منطقه گرم
فیلم از حامد تیزرویان

14 November 2023 | 11:27

بر فراز اهرام ثلاثه مصر

13 November 2023 | 11:39

ابهت و زیبایی ببینیم

1 13 November 2023 | 12:35

شکار

13 November 2023 | 12:35

فیلم زیبا از کفتارهای راه راه در سومین حفاظت گاه مردم نهاد مناطق بندرلنگه

13 November 2023 | 12:33

یک شکار خاص

1 11 November 2023 | 09:34

جولان گرگاس ها در مکان تفریحی، کرمانشاه
گرگاس ها دارای خوی درندگی گرگها و حس نزدیکی به انسان به مانند سگ ها را دارند و از نزدیک شدن به آنها باید پرهیز کرد
. مخصوصا کودکان، در سالهای اخیر کودکان زیادی توسط گرگاس ها کشته شده اند!

ویدیو ارسالی: آرمین بریموندی

11 November 2023 | 08:12

نقاشی خداوند

2 10 November 2023 | 10:36

وقت ناهار شتر است

10 November 2023 | 10:34

کمتر دیده می شود شیرها زنده خواری کنند!

1 10 November 2023 | 01:13

کفتار دیر رسید

7 November 2023 | 09:33

نقاشی خداوند

7 November 2023 | 12:21

شکارچی

7 November 2023 | 12:06

استتار عالی و حمله غافلگیرکننده

6 November 2023 | 10:33

تقابل سلطان جنگل و زرافه عظیم الجثه

3 November 2023 | 10:24

ورود مار به قلمرو مورچه ها

3 November 2023 | 10:23

اژدهای کومودو لقمه ای گرفت.

1 1 November 2023 | 08:58

دلشو ندارید نبینید
دو نمونه زنده خواری کفتارها

1 31 October 2023 | 05:04