Gap messenger
Download


📍 آیا دل و قلبت را از کثافات حبّ پول، مقام، ریاست و شهرت تمیز کرده ای؟❗️
📌یک مقدار در ارتباط با قلب و دلت باریک بین بشو که آیا این ظرف تمیز و پاک است؟ آن را هم تطهیر کرده¬ای یا مملوّ از آلودگی است؟ این ظرف به عنوان ظرفی برای محبّت خدا و مانند عرش الهی است؟ آیا حبّ به دنیا در دلت نیست؟ حبّ به پول، مقام، ریاست، شهرت و... در دلت نیست؟ همۀ این ها مثل بول، غایط، منی و... نجس هستند، یا اینکه مبتلا هستی؟ آنگاه انسان پاکیزه -به معنای واقعی¬ و حقیقی¬اش- است که درون او از این آلودگی ها تمیز باشد. چطور شده است که سمت این طرف نمی¬آیی؟ حبّ دنیا سراپایِ دل تو را گرفته است، شرکِ خفی سراسر فکر تو را گرفته است، بالاتر از آن، آلودگی های ناشی از معصیت رویِ روحت نشسته است، به فکر این افتاده¬ای یا نه؟ اصلاً دو نکته در این مسائل وجود دارد که آیا به سرّش رسیده ای؟ در قرآن می فرماید: ...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ1⃣ ؛یعنی از درونت باید شروع کنی. وقتی از گناهانت پشیمان شدی، این حالت تطهیر روح از معاصی است.
1⃣ سورۀ مبارکۀ بقره، آیۀ 222
〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه سیزدهم
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

2 December 2023 | 01:15