Gap messenger
Download


📍 نقش غرور در ایجاد وسواس در انسان، آب کشیدن مکرر دست❗️
📌گاهی هم خودِ عبادت را که واقعاً عمل زیبایی است و در نفسِ عمل اطاعت نهفته است، آن را ابزاری برای فریب دادن قرار می¬دهد؛ از قبیل طهارت، نماز، روزه، حج، جهاد، دفاع و در مسائل اطاعتی یی که داریم و آن ها را ابزاری برای فریب دادن قرار می¬دهد. مثلاً در باب طهارت، عدّه¬ای هستند که به وسوسه در باب طهارت مبتلا می شوند. گاهی طهارت –به قول فقها- از خَبَث است و گاهی از حَدَث (چیزی که طهارت رانقض می کند) است. خَبَث؛ یعنی نجس و پاکی که یکی از شرایط صحّت برای عبادت نمازی طهارت از خبث است؛ یعنی باید لباس نمازگزار پاک باشد، بدنش پاک باشد. شیطان چنان انسان را به مسئلۀ طهارت و نجاست مشغول می کند که تمام همّ و غمّ¬ انسان در باب اطاعت معطوف به آن می¬شود، به حدّی که اصلاً یگانه راهِ رهایی خودش از عذاب الهی را در آن می¬بیند. چه بسا هر کسی که در ابتدا بخواهد از طهارت مراقبت بکند، مبتلا به این دام شیطانی می¬شود که از آن به وسوسه¬های شیطانی تعبیر می کنیم.
نقطه ضعف او را به دست آورده و از این راه وارد شده است. ده دفعه دستش را در آب می¬کند و در می¬آورد، ولی باز هم یقین پیدا نمی¬کند که پاک شده است یا نه.
〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه سیزدهم
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

24 November 2023 | 02:00