Gap messenger
Download


رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ:
«الْمُؤْمِنُ شَاكِرٌ فِي السَّرَّاءِ صَابِرٌ فِي الْبَلَاءِ خَائِفٌ فِي الرَّخَاءِ»
ترجمه: مؤمن در حالت شادمانی و خوشحالی حالت شکر دارد؛ در بلا و گرفتاری صبر و شکیبایی دارد و در هنگام گشایش مادّی بیم و خوف دارد .
شرح: روایات ما زیاد داریم در باب علامات مؤمن. در گذشته هم عرض کردم، نشانه های بسیاری را برای مؤمن، در روایات ما داریم. در این روایت که از امیرالمؤمنین، صلوات الله علیه، منقول است. حضرت سه نشانه ای را مطرح می فرمایند که معمولاً انسان؛ آن کسی که می گوید: من مؤمنم؛ معتقد به مبداءو معاد است. در هر شبانه روز، با این حالت مواجه است؛ خالی از این سه تا تقریباً نیست. سه تا حالت را که عمل نیست توش. اصلاً و ابداً. این حالت، یک حالت به تعبیر ما، روانی است. که عرض کردم، انسان در لحظات زندگی اش از این سه حالت، بیرون نیست. اوّل: می فرماید به این که «شَاكِرٌ فِي السَّرَّاءِ»؛ اینجا بحث سرور را مطرح می فرماید. آنجا که شاد است. حالا در هر رابطه ای شاد است، خلاصه. در حال شادمانی اش است. در آن حالت در کنارش، حالت شکر دارد. توجّه می کنید؟! یعنی وقتی که مسرور است. شد! حالا گفتم در هر رابطه ای بوده که مسرور شده، توجه کنید، صحبت اینجا به شما بگویم، مسئله مالی تنها نیست. این را خوب دقّت کنید، چون سوّمی اش می رسیم؛ آنجا یک مطلب دیگر است. خدمتتان عرض شود. وقتی که در شادمانی قرار گرفته است، حالت شکر دارد. یعنی چی؟! خدا یادش نمی رود. توجّه کردید چه عرض کردم؟! و آن چرا که از ناحیه او، برای او این شادمانی آمده است از او می بیند. شد؟ او برای من جوری پیش آورد که من مسرور شدم به تعبیر من.
حالت دوّم: درست ضد او است.«صَابِرٌ فِي الْبَلَاءِ»؛ او نه! و او این است به این که، چون درست عکس آن می شود. آن جایی را که گرفتاری برایش پیش آمده، حالا هر نوع گرفتاری. گوش می کنید؟ پیش آمده، در آنجا حالت شکیبایی دارد به این معنا، که گاهی ما تعبیر می کنیم، خودش را نمی بازد. می فهمی چه می خواهم بگویم؟ و تعادل روانی اش را حفظ می کند. تعادل روانی؛ چه رسد من گفتم تو بعضی روایات که نعوذبالله، لب به شکوه از خالقش بگشاید، نه، تعادل را حفظ می کند، نمی گذارد به این که این تعادل از بین برود. شکیبایی، معنایش این است. جلو را گرفتن، خودش را، که نگذارد این تعادل روانی از بین برود. این هم ضد آن حالت است.
سوّم: در باب حالت سوّم می فرماید: «خَائِفٌ فِي الرَّخَاءِ»؛ این یعنی چه؟ بیمناک است در رخاء. رخاء می فهمی یعنی چه؟ رخا معنایش ،گشایش مادّی است. فهمیدی؟! این غیر سَرّاء بود. نگاه کنید، قشنگ توضیح دادم. آدم که شاد می شود، همیشه اش از نظر پول نیست، خیلی چیزها برای آدم پیش می آید.شد؟ بله یکی از موادّش آنجا است. رسیدی شما به عرض من؟ این بحث شادی نیست. خوب دقّت کن. بحث شادمانی خبری اینجا نیست، به او کاری ندارد. آن موقعی را که یک گشایش و فراخی مادّی برایش پیدا می شود. در اینجا حالت بیم دارد؛ این حالت، یک حالت دیگر است. به تعبیر ما، البته می گویند ترس. البتّه من فرق گذاشتم بین جُبن و خوف. حالا اینجا، جایش نیست بگویم. حالا؛ همین که می گوییم، یک خوف درونی یعنی بیم دارد. پول گیرش آمده از راه حلال هم گیرش آمده. خوب دقّت کن، چی دارم می گویم. حرام هم نه، خوب دقّت کن. از راه حلال، درست! از شیر مادر هم حلال تر. همین که پول زیاد شد در دستش، گشایش مادی شد، خوف می گیرش، می ترسد. از چی؟ و او این است که نکند این یک مواد آزمایشی باشد. خدا می خواهد مرا امتحان کند. چند مرده حلاجی؟ کاه و یونجه ات را زیاد کرد، ببیند، جفتک می زنی یا نه؟ خیلی ساده اش کردم. گاز می گیری یا نه؟ حیوانی یا انسانی؟ خیلی صریح آوردم پایین سطحش را. چقدر زیبا می گوید. «خَائِفٌ فِي الرَّخَاءِ»؛ فهمیدی؟ گشایش مادّی، فراخی پیدا کرد، می ترسد، بیم برش می دارد. یکی اش این است، برای این است، نکند خدا می خواهد امتحانم بکند. کاه و یونجه ام را اضافه کرده، ببیند من چکار می کنم. خیلی چیزها است. دو: و او این است به این که در اینجا نعوذ بالله، از نظر مصرف آیا در راه رضای او مصرف می کنم؟ آیا موجب غفلت من می شود از منعمم یا نه ؟ همین طور یک، دو، سه همه چیزها می آید. آیا به آن وظیفه الهی ام عمل می کنم یا نه؟ گوش می دهی چه می خواهم بگویم؟ همین طور یکی پس از دیگری هست. لذا چیه؟ بیم برش می دارد. خوف برش می دارد، خدا، مرا حفظم بکن، نکند که من چه کار بکنم اینجا؟ این گشایش موجب بشود که من از تو دور بشوم.
غررالحکم و دررالکلم صفحه 93
〰〰〰〰〰
شرح حدیث
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

3 December 2023 | 02:20


📍 آیا دل و قلبت را از کثافات حبّ پول، مقام، ریاست و شهرت تمیز کرده ای؟❗️
📌یک مقدار در ارتباط با قلب و دلت باریک بین بشو که آیا این ظرف تمیز و پاک است؟ آن را هم تطهیر کرده¬ای یا مملوّ از آلودگی است؟ این ظرف به عنوان ظرفی برای محبّت خدا و مانند عرش الهی است؟ آیا حبّ به دنیا در دلت نیست؟ حبّ به پول، مقام، ریاست، شهرت و... در دلت نیست؟ همۀ این ها مثل بول، غایط، منی و... نجس هستند، یا اینکه مبتلا هستی؟ آنگاه انسان پاکیزه -به معنای واقعی¬ و حقیقی¬اش- است که درون او از این آلودگی ها تمیز باشد. چطور شده است که سمت این طرف نمی¬آیی؟ حبّ دنیا سراپایِ دل تو را گرفته است، شرکِ خفی سراسر فکر تو را گرفته است، بالاتر از آن، آلودگی های ناشی از معصیت رویِ روحت نشسته است، به فکر این افتاده¬ای یا نه؟ اصلاً دو نکته در این مسائل وجود دارد که آیا به سرّش رسیده ای؟ در قرآن می فرماید: ...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ1⃣ ؛یعنی از درونت باید شروع کنی. وقتی از گناهانت پشیمان شدی، این حالت تطهیر روح از معاصی است.
1⃣ سورۀ مبارکۀ بقره، آیۀ 222
〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه سیزدهم
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

2 December 2023 | 01:15


📍 آیا دل و قلبت را از کثافات حبّ پول، مقام، ریاست و شهرت تمیز کرده ای؟❗️
〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه سیزدهم
🎞 #كليپ_تصويرى
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

2 December 2023 | 01:00


📍 آیا به نجس بودن روحت با شرک توجّه داری؟ که بدترین کثافات است❗️
〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه سیزدهم
🎞 #كليپ_تصويرى
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

1 December 2023 | 02:00


📍 آیا به نجس بودن روحت با شرک توجّه داری؟ که بدترین کثافات است❗️
📌در بُعد فکری دقّت کند و ببیند که روحش تمیز است یا آنجا هم نجس است؟ آیا مبتلا به شرک -اگر چه شرک خفی باشد- نیست؟ آیا واقعاً مسئلۀ توحید در بُعد فکری و روحی تو جا افتاده است که «لَا مُؤَثِّرَ فِي‏ الْوُجُودِ اِلَّا اللَّه» را در نظر داشته باشی، یا هنوز که هنوز است، پول را کارساز می¬دانی؟ اگر انسان بخواهد وارد این مسائل بشود، خیلی زیاد است و هر کسی نقطه ضعفی از آن ها را دارد. آیا آن روابط با افراد و موجودات ماسوی الله را -خصوصاً در مسائل مادّی- منهای خدا را کارساز می¬دانی که یک کمی پس و پیش بشود، انتهای دلت می¬لرزد؟
زشت¬ترین نجاسات، نجاست شرک است. یک وقتی در مسائل فقهی که مطالعه می¬کردم، در قرآن واژۀ نجس فقط در باب مشرکین آمده است. می فرماید: (...إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ...) 1⃣. به ذهن من این است که در قرآن فقط یک کلمۀ نجس داریم که آن هم راجع به مشرکین آمده است. چه نجاستی بالاتر از این شرک که شرکِ خفی در درون است؟
1⃣ سورۀ مبارکۀ توبه، آیۀ 28
〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه سیزدهم
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

1 December 2023 | 02:00


📍 آن قدر که به وسواس توجّه می کنی، به بُعد نفسانیّت توجّه می کنی❗️
〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه سیزدهم
🎞 #كليپ_تصويرى
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

30 November 2023 | 02:00


📍 آن قدر که به وسواس توجّه می کنی، به بُعد نفسانیّت توجّه می کنی❗️
📌در باب –خصوصاً- طهارت و نجاست، این را می¬گویند که همان که نجاست را آورده است، همان هم طهارت را آورده است، شارع مقدّس که دو تا نیست؛ یعنی این طور نیست که یکی نجاست را آورده باشد و یکی دیگر، طهارت را آورده باشد. همان که دستور نجاست را داده است، طهارت را هم آورده است. اگر هم مبتلا هستی، بپذیر که شیطانی است. باورت نیاید که خدا در توست، نه، از خدا خبری نیست.
عمده این است که انسان توجّه کند آیا در باب طهارت که این قدر مقیّد است، چه از خبث و چه از حدث، آیا در بُعد نفسانی¬اش هم این گونه است یا نه؟ همین گونه که مقیّد است دستش پاک باشد و نجس نباشد، مقیّد است که روحش هم –در بُعد نفسانی- پاک باشد و نجس نباشد؟ به تعبیر دیگر، آیا از رذایل اخلاقی هم این چنین پرهیز داری یا مبتلا به زشت¬ترین نجاسات نفسانی مانند حسد، کبر و... هستی؟ شیطان مغرورت کرده است، سرت را بند کرده است، گولت زده است. آن آلودگی بدتر است یا این؟
〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه سیزدهم
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

30 November 2023 | 02:00


📍 این مراقبتی که در انجام وسواس می کنی برای خانواده ات هم می کنی... ❗️
〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه سیزدهم
🎞 #كليپ_تصويرى
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

29 November 2023 | 02:01


📍 این مراقبتی که در انجام وسواس می کنی برای خانواده ات هم می کنی... ❗️
📌آیا در رفتارت در زندگی -نسبت به دیگران- این مراقبت¬ها را داری؟ از نظر داخلی در مورد کسانی که تحت تکفّل تو هستند، احتیاط می¬کنی که نکند نسبت به آن ها کوتاهی بکنم یا فقط به دنبال این هستی که سوتِ صاد صراطت را خوب بگویی و در مخارج حروف گیر کرده¬ای؟ آیا حقوقی را که دیگران به عهدۀ تو دارند -به طور کلّی و به همین شکل محتاطانه- رعایت می¬کنی یا فقط دین تو را شیطان در همین کارها خلاصه کرده است؟
مطرح کردم: ممکن است شکمش مملو از حرام باشد، لباسی را که تهیّه و بر تن کرده است از مال حرام باشد و...، امّا تا سرِ وضو، غسل و... برسد به شکل دیگری عمل می کند. این چه رفتاری است؟! چقدر شبیه این افراد را در جامعه داریم! مثلاً افرادی هستند که به نمازشان خیلی مقیّد هستند که باید اوّل وقت باشد. اگر از اوّل وقت تخلّف بکند، دیگر کافر مطلق است. حالا ممکن است در اوّل وقت یک کارِ واجب تر از آن کار پیش بیاید که افضلِ از آن باشد؛ یعنی یک واجب شرعی پیش می¬آید، ولی دست از این بر نمی¬دارد. نماز اوّل وقت خوب است، امّا در صورتی که افضل از آن مطرح نباشد. یکی از بزرگان می¬فرمود: ممکن است اوّل وقت همسرت لازم داشته باشد پیش دکتر برود و عمل زایمان بکند، ولی او را رها می¬کند و می¬گوید: نماز اوّل وقتم ترک نشود. واجب این است که دنبال همسرت بروی. در قدیم می گفتند: برو برایش ماما بیاور. همراهی همسر در آن شرایط واجب و نماز اوّل وقت مستحب است. نمی داند که این ها توجیهات شیطان است، اینجا خدا و دین مطرح نیست؛ بلکه شیطان است.
〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه سیزدهم
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

29 November 2023 | 02:00


رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ قَالَ:
«تَفَرَّغُوا مِنْ هُمُومِ الدُّنْيَا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ مَنْ أَقْبَلَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِقَلْبِهِ جَعَلَ اللَّهُ قُلُوبَ الْعِبَادِ مُنْقَادَةً إِلَيْهِ بِالْوُدِّ وَ الرَّحْمَةِ وَكَانَ اللَّهُ اِلَیهِ بِکُلِّ خَیرٍ أَسْرَعَ»
ترجمه: دل های خود را هر مقدار و تا آنجا که می توانی از هموم و غم ها و دغدغه های دنیایی خالی کنید.خداوند متعال هم قلب های بندگان خود را تسلیم و مطیع او می گرداند و مردم نسبت به او با محبت و مهربان می گرداندو هم چنین، خداوند متعال خیر و خوبی و نعمت را به چنین انسان پرهیزگاری سریع تر می رساند.
〰〰〰〰〰
شرح حدیث
🎞 #كليپ_تصويرى
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

26 November 2023 | 02:01


〰〰〰〰〰
🎞 #كليپ_تصويرى
#روضه
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

26 November 2023 | 02:01


〰〰〰〰〰
🎞 #كليپ_تصويرى
#روضه
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

25 November 2023 | 02:01


📍 وسواس فریب شیطان است. نقل یک حکایت نسبت به نیّت نماز❗️

〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه سیزدهم
🎞 #كليپ_تصويرى
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

25 November 2023 | 02:00


📍 وسواس فریب شیطان است. نقل یک حکایت نسبت به نیّت نماز❗️
📌در ارتباط با طهارت حَدَث، مثل وضو گرفتن، غسل کردن و... اگر از مرز شرعی اش که شارع مقدّس گفته است تجاوز بکند، تمام همّ و غمّش می رود به سمت اینکه مثلاً آب را به بشره برساند، یقین کند که رسیده است یا نه و مرتّب تکرار می کند. گاهی به آنجا می رسد که واجب مهم تری از دستش می¬رود، به خاطر اینکه به این کار چسبیده است. تمام همّ و غمّ او مسئلۀ وضو و غسل است و شیطان او را فریب داده است. نسبت به هیچ یک از واجبات چنین اهتمامی ندارد.گاهی شیطان از راه نماز وارد می شود. وقتی انسان می خواهد در نماز نیّت کند، نیّت او نمی آید. غافل است از اینکه مغرور شیطان شده است و شیطان او را فریب داده است. شخصی خدمت یکی از بزرگان مراجع رفت و گفت: من مقلّد شما هستم. نماز که می خواهم بخوانم، نیّتم نمی آید، چه کار کنم؟ ایشان فرمود: شما مقلّد من هستی؟ گفت: بله. فرمود: فتوای من نسبت به شما این است که نماز را باید بی نیّت بخوانی. او رفت و دوباره آمد و گفت: نمی¬توانم. هر کاری می کنم، نمی شود. بالاخره وقتی می ایستم، معلوم می شود که می خواهم نماز بخوانم؛ به تعبیر من، مردِ ناحسابی نیّتم نمی آید، یعنی چه؟
〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه سیزدهم
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

25 November 2023 | 02:00


〰〰〰〰〰
🎞 #كليپ_تصويرى
#روضه
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

24 November 2023 | 02:01


📍 نقش غرور در ایجاد وسواس در انسان، آب کشیدن مکرر دست❗️

〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه سیزدهم
🎞 #كليپ_تصويرى
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

24 November 2023 | 02:00


📍 نقش غرور در ایجاد وسواس در انسان، آب کشیدن مکرر دست❗️
📌گاهی هم خودِ عبادت را که واقعاً عمل زیبایی است و در نفسِ عمل اطاعت نهفته است، آن را ابزاری برای فریب دادن قرار می¬دهد؛ از قبیل طهارت، نماز، روزه، حج، جهاد، دفاع و در مسائل اطاعتی یی که داریم و آن ها را ابزاری برای فریب دادن قرار می¬دهد. مثلاً در باب طهارت، عدّه¬ای هستند که به وسوسه در باب طهارت مبتلا می شوند. گاهی طهارت –به قول فقها- از خَبَث است و گاهی از حَدَث (چیزی که طهارت رانقض می کند) است. خَبَث؛ یعنی نجس و پاکی که یکی از شرایط صحّت برای عبادت نمازی طهارت از خبث است؛ یعنی باید لباس نمازگزار پاک باشد، بدنش پاک باشد. شیطان چنان انسان را به مسئلۀ طهارت و نجاست مشغول می کند که تمام همّ و غمّ¬ انسان در باب اطاعت معطوف به آن می¬شود، به حدّی که اصلاً یگانه راهِ رهایی خودش از عذاب الهی را در آن می¬بیند. چه بسا هر کسی که در ابتدا بخواهد از طهارت مراقبت بکند، مبتلا به این دام شیطانی می¬شود که از آن به وسوسه¬های شیطانی تعبیر می کنیم.
نقطه ضعف او را به دست آورده و از این راه وارد شده است. ده دفعه دستش را در آب می¬کند و در می¬آورد، ولی باز هم یقین پیدا نمی¬کند که پاک شده است یا نه.
〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه سیزدهم
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

24 November 2023 | 02:00


📍 و از لغزش فریب خوردگان شیطان؛ دستم را بگیر ❗️
📌«وَ مَنِ اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْخِزْيُ مِنْ عِنْدِكَ»؛ و کسی که از جانب تو خواری رسوایی او را فراگرفته است، «بَلْ خُذْ بِيَدِي»؛ بلکه خدایا دستم را بگیر! «بَلْ خُذْ بِيَدِي مِنْ سَقْطَةِ الْمُتَرَدِّينَ»؛ دستم را بگیر از آن افتادن افتادگان که افتادن سختی است. «مُتَرَدِّينَ»؛ آن هایی که باز افتادند. شاید مربوط به افتادگان در عذاب باشد.«وَ وَهْلَةِ الْمُتَعَسِّفِينَ»؛ و ترس گمراهان که از حساب روز قیامت است، «وَ زَلَّةِ الْمَغْرُورِينَ»؛ و از لغزش فریب خوردگان شیطان؛ دستم را بگیر، «وَ وَرْطَةِ الْهَالِكِينَ»1⃣؛ و تباه شدن تباه شدگان بر اثر گناه. لذا انسان در هر حالی که هست، خدا از یادش نرود، خود را در پناه او قرار بدهد و از او بخواهد که مغرور نشود تا در این لغزش ها نیفتد که سرانجامش آن است که سر از بی دینی درمی آورد؛ لذا مطرح کردم که سرآمد اموری که برای پیشگیری یا درمان مسئلۀ غرور شمارش می شود، این چهار مورد است.
1⃣ سجّادیّه، دعای روز عرفه 47
〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه دوازدهم
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

23 November 2023 | 02:01


📍 و از لغزش فریب خوردگان شیطان؛ دستم را بگیر ❗️

〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه دوازدهم
🎞 #كليپ_تصويرى
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

23 November 2023 | 02:00


📍 اساسی ترین راه پیشگیری و درمان غرور خود را در پناه خدا قرار دادن❗️
〰〰〰〰〰
📚 #اخلاق_ربانی
📕 #غرور
📝 جلسه دوازدهم
🎞 #كليپ_تصويرى
#حاج_آقا_مجتبی_تهرانی
@mojtabatehrani_ir

22 November 2023 | 02:00