Gap messenger
Download

پارتیزان|
🔷فلانکر چینی با موشک هوا به هوای PL-17

🔹اخیرا تصویری از جنگنده‎های J-16 نیروی هوایی چین منتشر شده که دارای لود تسلیحاتی جالبی است.

🔹طبق تصاویر J-16 های چینی به ۴ موشک هوا به هوا کوتاه برد PL-10 با برد ۲۰ کیلومتر، یک موشک هوا به هوای هدایت فعال راداری PL-12 با برد ۱۰۰ کیلومتر در زیر بال راست جنگنده، چهار موشک هدایت فعال راداری PL-15 با برد تا ۲۰۰ کیلومتر (برخی منابع ۱۴۵ کیلومتر) در زیر بدنه و یک موشک هدایت فعال راداری دوربرد PL-17 با برد بیش از ۳۰۰ کیلومتر در زیر بال سمت چپ جنگنده مسلح هستند.

🔹موشک PL-17 یک موشک هوا به هوا هدایت فعال راداری بوده و برد آن بیش از ۳۰۰ کیلومتر تخمین زده می‌‎شود. طول این موشک بیش از ۵.۷ متر است و حداکثر سرعت آن به بیش از ۴ ماخ می‎رسد. هدف از توسعه این موشک، احتمالا مقابله با آواکس‎ها و سوخترسان‎ها است.

🔹آمریکا با توجه به توسعه این موشک چین، قصد دارد که در آینده از استفاده کند.

Tomcat

@militarynews

4 December 2023 | 10:01