Gap messenger
Download

اخبار سوریه|
شورای بی خاصیت امنیت سازمان ملل خواستار آزادی کشتی صهیونیست در یمن می‌شود و آن را به شدیدترین عبارات محکوم می‌کند اما در برابر کشته شدن بیش از ۲۰ هزار زن و کودک فلسطینی با وتوی آمریکا مواجه می‌شود و عرضه تصمیم گیری ندارد. همان شورای امنیتی که یمن را تحریم کرده، حالا از آن انتظار نابجا دارد.‌... منتظر باشد تا آزاد شود.

@militarynews

4 December 2023 | 04:50