Gap messenger
Download

اخبار سوریه|
این عملیات‌های صورت گرفته توسط رزمندگان قسام از ساعت 15 تا ساعت 19 روز یکشنبه است. تقریبا گزارش 4 ساعت درگیر‌ی‌هایی است که فقط گردان‌های قسام با دشمن داشته‌اند. به اعداد و ارقامی که در این گزارش آمده توجه کنید.... دشمن صهیونیستی به هیچ یک از این اعداد اعتراف نکرده و حاضر نیست تلفات خودش را گردن هم بگیرد. با این حال به صورت مشخص، مقاومت ضربات دردناکی به دشمن وارد کرده است. از بامداد امروز که از 60 نفر از آن‌ها پذیرایی کرد که باعث کشته و زخمی شدن بسیار از آن‌ها گردید تا حملات و درگیری‌هایی که دیگر گروه‌های مقاومت علیه دشمن انجام می‌دهند و معمولا در آمار رسانه‌های ما نمی‌آید همه و همه بیانگر تلفات سنگین و بی‌سابقه دشمن است.

من هیچ وقت نتوانسته‌ام اطلاعات صهیونیست‌ها را باور کرده و به آن اعتماد داشته باشم. مسائل و مواردی بوده که دیتا بسیار دقیق بوده اما طرف اصلا منکر حمله هم شده، چه برسد به کشته و زخمی...

@militarynews

3 December 2023 | 09:38