Gap messenger
Download

اخبار سوریه|
در مورد زدن نفربر صهیونیست‌ها در بیت هلیل هنوز ذهنم درگیر است، در همه 5 بیانیه صادر شده توسط مقاومت در مورد عملیات‌های صورت گرفته علیه دشمن صهیونیستی صحبتی از بیت هلیل نشده است! سه موضع اصلی صهیونیست‌ها در مزارع اشغالی شبعا هدف قرار گرفته، یکی هم رامیم و راهب بود. خود صهیونیست‌ها هم شوکه شده‌اند چگونه موشک ضدزره مقاومت به اینجا رسیده اما شاید فکر می‌کنند فقط خودشان اسپایک دارند...

@militarynews

3 December 2023 | 08:18