Gap messenger
Download

✅ المیادین:

📍کجاست فتواهایی که مردم را به جهاد در سوریه دعوت می‌کرد؟!/کسی که از تمام تریبون ها به جهاد در سوریه فرا می خواند امروز در مورد فلسطین سکوت کرده!/و تو ای فلسطین! نقاب از چهره، زشتی ها و اسرار پنهان این افراد برداشته ای!

☑ @Kavoshplus

3 December 2023 | 08:06