Gap messenger
Download

✅ شهروند آمریکایی:

📍اسرائیل در فلسطین با پشتیبانی آمریکا دست به جنایت می‌زند!

☑ @Kavoshplus

2 December 2023 | 08:11