Gap messenger
Download

✅ جواب های دقیق پزشک مطرح یهودی به پیرس مورگان:

📍من خود یک صهیونیست بودم تا اینکه پی بردم اسرائیل بر پایه نابودی، آوارگی و کشتارهای متعدد جمعیت بومی پدید آمده است/اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند اما در برابر چه کسی؟/در برابر ملتی که به مدت 80 سال است که قتل عام می شوند و سرزمینشان از آنها ستانده می شود و بچه هایشان زندانی و شکنجه می‌شوند؟!

☑ @Kavoshplus

2 December 2023 | 08:08