Gap messenger
Download

🎥 هواپیمای A330_300 خطوط هوایی چین به دلیل نقص در موتور مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه شیامن شد

🔺لرزش شدید بلافاصله پس از حادثه در کابین رخ داد


📌 ایرانیکTV را دنبال کنید ⚡️

🆔 @iranictv

3 December 2023 | 07:44