Gap messenger
Download

🎥 تظاهرات ضد اسرائیلی در اسکاتلند

🔺اکنون ملتها در غرب علیرغم خواست حاکمان آنها، برای صلح و عدالت در فلسطین بیدار شده‌اند

📌 ایرانیکTV را دنبال کنید ⚡️

🆔 @iranictv

3 December 2023 | 04:12