Gap messenger
Download

🎥 قفل محصولات در فروشگاه های نیویورک و مشتری هایی که پس از پرداخت هزینه، باید صبر کنند تا کارمند فروشگاه قفل را گشوده و جنس را تحویل آنها دهد!

📌 ایرانیکTV را دنبال کنید ⚡️

🆔 @iranictv

3 December 2023 | 03:00