Gap messenger
Download

🎥 از ترس لبهایش می لرزد

🔺ادامه کشتار کودکان بی‌گناه غزه و سکوت جوامع بین‌المللی

📌 ایرانیکTV را دنبال کنید ⚡️

🆔 @iranictv

2 December 2023 | 08:39