Gap messenger
Download

🎥 دایه ی مهربان تر از مادر به روایت تصویر

🔺فرودگاه بیروت و لحظه سخت خداحافظی پرستار آفریقایی با کودکانی که در تربیت و بزرگ کردن آنها تلاش می نمود

📌 ایرانیکTV را دنبال کنید ⚡️

🆔 @iranictv

2 December 2023 | 06:10