Gap messenger
Download

❇ نکاتی برای سرعت بخشیدن به ریکاوری بعد از تمرين

🔷 به اندازه کافی بخوابید
🔷 مقدار زیادی مایعات بنوشید
🔷 حرکات کششی
🔷 ماساژ
🔷 دوش آب سرد
🔷 بیش از حد تمرین نکنید

🆔 @fitness_academy

28 November 2023 | 04:39