Gap messenger
Download

💢سرقت اعضای بدن شهدای فلسطینی؛ جنایت جدید رژیم صهیونیستی

♦سخنگوی وزارت بهداشت در غزه: اشغالگران اسراییلی به محض یورش و ورود به بیمارستان الشفاء، تعداد نامعلومی از اجساد را ربودند و پس از چند روز فقط ۱۱۰ جسد را تحویل دادند، در حالی که اثری از اجساد دیگر نبود.

🆔 @amarha

2 December 2023 | 10:46