Gap messenger
Download

⁉با عصبانیت چه چیزی به دست می‌آوریم؟

📛 بیشترین چیزی که در عصبانیت به دست می‌آید، خالی شدن عقده‌ها به بدترین شکل ممکن و کمی هم ترسیدن اطرافیان است. این نتایج هم موقّت و مقطعی است.
✅قبل از هر تصمیمی که ناشی از عصبانیت است کمی صبر کنیم.
🔥به هنگام عصبانیت این شیطان است که به جای ما تصمیم می‌گیرد. عقل در هنگام خشم، کارایی لازم را ندارد و به همین دلیل هم نمی‌توان تصمیم صحیح گرفت.

#تا_ساحل_آرامش #زندگی_مشترک
#محسن_عباسی_ولدی


@abbasivaladi

2 December 2023 | 02:08