Gap messenger
Download

🍃جمال خدا

فقط عاشق است که می‌فهمد، تو را برای خودت خواستن یعنی چه. پس بی‌خیالِ دست و پا زدن برای فهمیدن حقیقتِ «تو را برای خودت خواستن» می‌شوم و می‌روم به دنبال عاشق شدن.
یک روز عاشقت می‌شوم و می‌فهمم چگونه می‌شود تو را برای خودت خواست. مدد کن تا آن روز دیر نیاید، شاید وقتی که دیگر نباشم. خدا نکند.
یک روز عاشقت می‌شوم و عشقت را منتشر می‌کنم در عالم. همه عاشق می‌شوند و آن وقت می‌نشینم به تماشای جلوه‌های تو را برای خودت خواستن. چه جلوه‌های زیبایی!
شبت بخیر جمال خدا!

#شب_بخیر
#بهانه_بودن
#محسن_عباسی_ولدی

@abbasivaladi

29 November 2023 | 09:55