Gap messenger
Download

🔹🔹🔹🔹🔹 سؤال شما🔹🔹🔹🔹🔹
چرا با این‌که شرایط آماده نیست، بازم برا جوونا تله می‌گذارید و اونا رو برا ازدواج تشویق می‌کنید؟
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

🟢 قسمت دوم:

🌀داشتیم در مورد «واقعیت نیاز به ازدواج» صحبت می‌کردیم و گفتیم که ازدواج هم یه نیاز حقیقیه.👌

🔶🔸 البته ازدواج از نیازهایی نیست که دربارهٔ اون بشه زمان رو تحمل کرد. نمی‌شه درباره ازدواج برنامه‌ای بریزیم که ده سال دیگه جواب بده، چون اینطوری بخش عمده ای از یه نسل رو از دست می‌دیم. ما درباره ازدواج باید کار انقلابی بکنیم و این کار، از دست ما مردم برمیاد. کافیه کمی به خودمون بیاییم و تقصیر‌ها رو به گردن دیگری نندازیم. هرکسی هم توی هر جایگاهی که هست، کمک کنه.✔

🔷🔹ما نباید صورت مسئله رو به این راحتی پاک کنیم. هیچ وقت به خاطر پاک کردن صورت مسئله به کسی نمره نمی‌دن. ما می‌گیم سن ازدواج بالا رفته و همه باید دست به دست هم بدن و کاری کنن. اگه معنای این حرف، به« تله انداختن» باشه هم به تله انداختن خوبیه. هر تله‌ای بد نیست.😉

🔵 ادامه دارد...

#نیمه_دیگرم
#انتخاب_همسر
#محسن_عباسی_ولدی

🌐 https://ketabefetrat.com

@abbasivaladi

27 November 2023 | 06:51