Gap messenger
Download

♦ محکومیت ۵ مدیر برای ترک فعل قانون هوای پاک

رئیس دادگستری تهران:
🔹پیش از این، در خصوص ترک فعل برخی اشخاص دارای مسئولیت در حوزه قانون هوای پاک در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد.
🔹پس از انجام بررسی‌های تخصصی لازم از سوی سازمان بازرسی و سایر نهاد‌های نظارتی، علیه پنج نفر از مدیران وقت به‌لحاظ ترک فعل و با عنوان سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی کیفرخواست صادر شد./ تسنیم

#گشت_ارشاد_مدیران

🇵🇸 @Roshangari_ir

3 December 2023 | 10:40