Gap messenger
Download

🔺حالا هی بگید با نشستن و هیچ‌کار نکردن به جایی نمی‌رسید...
نرگس محمدی رو ببین نشسته تو زندان تلفن جواب نمیده، مرخصی استفاده نمیکنه و همینجوری نوبل و جایزه و امتیاز پارو می‌کنه؛ که بیرون زندان سگ‌دو می‌زد، بهش نمیدادن!!

✍ شیرین پناهی

🇵🇸 @Roshangari_ir

2 December 2023 | 09:01