Gap messenger
Download

وزارت بهداشت: به‌طور ویژه پروندۀ فوت نوزاد ۶ ماهه را بررسی می‌کنیم

🔹مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت: علت اصلی مرگ نوزاد ۶ ماهه در بیمارستان مفید را پزشکی قانونی اعلام خواهد کرد.

🔹شماری از کارکنان بیمارستان در محوطه تجمع کرده بودند، اما کادر اورژانس جزو این تجمع نبودند و در حال رسیدگی به کودکان در بخش اورژانس بودند.

🔹ویدیو‌های ضبط‌شدۀ بیمارستان هم در حال بررسی است و اگر قصوری رخ داده باشد از تعلیق موقت تا اخراج در انتظار مقصران خواهد خواهد بود.

🔷رئیس بیمارستان مفید هم گفته: این نوزاد دختر ۶ ماهه ساعت ۷:۲۵ دقیقه صبح به اورژانس بیمارستان کودکان مفید مراجعه می‌کند و ۳۰ دقیقه بعد ویزیت می‌شود، در ابتدا سطح تریاژ نوزاد ۴ بوده و وضعیت وخیمی نداشته و وضعیت او در حد بیماران سرپایی بوده است.

🔷۳۰ دقیقه بعد از بستری اقدامات درمانی انجام شده است و نوزاد در حین دریافت بخور تنفسی به‌دلیل تندی تنفس، دچار خون‌ریزی ریوی شده و بعد ایست قلبی کرده است.

🔸پدر دختر ۶ ماهه اما در مصاحبه‌ای گفته: وقتی با همسرم به بیمارستان رفتیم من به او گفتم دخترم را ببرد برای پذیرش تا من ماشین را پارک کنم و بیایم. وقتی پیشش رفتم دیدم روبه‌روی در بیمارستان منتظر است. گفت اینجا اعتراض‌ شده و کارکنان به‌خاطر عقب‌افتادن حقوقشان دخترمان را پذیرش نمی‌کنند.

🔸من هم سراغ پرسنل اورژانس رفتم و از آن‌ها خواستم که به دخترم النا رسیدگی کنند و بارها به آن‌ها گفتم حال دخترم خوب نیست اما هیچکدامشان اهمیتی ندادند و همچنان درحال اعتراض بودند تا وقتی که خانمم از فریادهای زیادی که برای کمک‌خواستن زده بود ضعف کرد روی زمین افتاد، یک خانمی که کنار نشسته بود سریع دخترم را گرفت و برای او تنفس مصنوعی گذاشت و من هم شروع به فریادزدن کردم.

🔸در همین لحظه ۲ نفر از دکترهایی که داخل حیاط بیمارستان درحال اعتراض بودند متوجه ما شدند به اورژانس آمدند و النا را از من گرفتند، دستگاه اکسیژن را به او وصل کردند اما خودم با چشمان خودم دیدم  دخترم نفسش به شماره افتاده است!

🔸وقتی با کارکنان پذیرش بحث می کردم که چرا دیر به فریاد ما رسیده‌اند در جوابم گفتند: برو خدا را شکر کن ما به تو لطف کرده‌ایم./فارس

🇵🇸 @Roshangari_ir

2 December 2023 | 07:44