Gap messenger
Download

تقدیر رئیس کل بانک مرکزی از مدیرعامل بانک ملت

🔹رئیس کل بانک مرکزی پس از رونمایی از اولین اوراق مرابحه ارزی کشور با اهدای لوح تقدیر از مدیرعامل بانک ملت تقدیر کرد.

🔹دکتر محمدرضا فرزین در مراسم رونمایی از اوراق مرابحه ارزی که برای تأمین مالی بهسازی و احداث تأسیسات جمع‌آوری گازهای مشعل شرق کارون صورت گرفت، از اقدامات و ابتکارات بانک ملت در این راستا قدردانی کرد.

🔹اولین اوراق مرابحه ارزی کشور با ابتکار بانک ملت و مجوز بانک مرکزی به ارزش 200 میلیون یورو صادر شده که در مرحله اول عرضه، مبلغ 100 میلیون یورو با ضمانت و عاملیت و تعهد پذیره‌نویسی بانک ملت و با مشارکت شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان مشاور منتشر شده و در همان روزهای آغازین عرضه، کل مبلغ 100 میلیون یورو به فروش رفته است.
🔸 @News

3 December 2023 | 08:43